Web Title:江敏菁江敏菁

各科線上資源

翰林國小電子書快速登入之連結-數學,自然,社會皆為翰林版

https://drive.google.com/file/d/121UxdWpKkCkOdj4GQRCTJQLRDvW_xhxZ/view

翰林國小數學-Youtube

https://www.youtube.com/user/HLEMAe

翰林自然與生活科技-Youtube

https://www.youtube.com/user/HLENA001

翰林社會-Youtube

https://www.youtube.com/user/HLESO

康軒國語-電子書  第三單元為8~10課,第四單元為11~14課

https://webetextbook.knsh.com.tw/bookcase/index.html?code_degree=1

何嘉仁英語-Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCv5yC6qdd7viXqVNAQaBMIA

何嘉仁英語-Youyubeu-中高年級

https://www.youtube.com/watch?v=fyDC3DvtutQ&list=PLDoEB2t6R70zLCuR4NF8JqwmM-frsj1E9

何嘉仁英語電子書

https://reurl.cc/O00zWD

何嘉仁英語課文,習作-PDF檔

https://drive.google.com/drive/folders/1AI08cQsNEdOqvYjeZ6KOBJJ00vWQzhix?usp=sharing

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16

302小蘿蔔頭

留言簿

最後更新 討論主題 發布者 人氣
2021-10-23 109 學年度 302小蘿蔔頭 暑假開始囉~第七週 (7) 江敏菁 88
2021-09-07 109 學年度 302小蘿蔔頭 小學的聊天園地 (26) 江敏菁 236
2021-08-22 109 學年度 302小蘿蔔頭 暑假打電動的,過來聊一下吧! (22) 小學 253
2021-08-18 109 學年度 302小蘿蔔頭 暑假開始囉~第六週 (5) 江敏菁 63
2021-08-17 109 學年度 302小蘿蔔頭 暑假開始囉~第三週 (8) 江敏菁 92
2021-08-17 109 學年度 302小蘿蔔頭 暑假開始囉~第四週 (8) 江敏菁 114
2021-08-17 109 學年度 302小蘿蔔頭 暑假開始囉~第五週 (12) 江敏菁 86
2021-08-06 109 學年度 302小蘿蔔頭 暑期開始囉~Day1 (12) 江敏菁 116