Web Title:蕭現元蕭現元

新泰國小參加113年巧固球對抗賽獲得佳績

五年級男生單網賽第三名

六年級男生雙網賽第一名

五人制雙網賽第一名

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11

教師體適能增能研習

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報