• slider image 86
  • slider image 94
  • slider image 89
  • slider image 100
  • slider image 107
  • slider image 110
  • slider image 113
:::

小魚丸的煩惱 - YouTube

ㄧ個習慣母語的小女孩,剛學會注音符號,她如何利用自己所學來回答其他問題,但是又遇­到甚麼問題?